26 września 2021 / September 26th, 2021

Regulamin „Biegam Dobrze”

BIEG STACJONARNY – Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach 42. Maratonu Warszawskiego (Bieg stacjonarny) >>>

BIEG WIRTUALNY – Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach biegów 42. PZU ORLEN Maratonu Warszawskiego – Virtual

 1. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 9 10* organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Synapsis, Fundacja WWF Polska, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie UNICEF Polska, Fundacja NON IRON*, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (deklarowany czas, klasyfikacje dodatkowe, rozmiar koszulki itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Uczestnikom, którzy do 25 września 2020r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 150 złotych nadawany jest numer startowy wybranego biegu 42. PZU ORLEN Maraton Warszawski – Virtual. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Zbiórki osób które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 25 września 2020r. Zbiórki osób które zebrały wskazaną kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 7 października 2020r.
 6. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

  Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 7. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 6.
 8. Uczestników akcji #BiegamDobrze obowiązuje regulamin biegów 42. PZU ORLEN Maraton Warszawski – Virtual.
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 42. PZU ORLEN Maratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

* zmiana z dnia 2020/08/21