26 września 2021 / September 26th, 2021

Najważniejsze informacje

Z przyjemnością informujemy o dodatkowych zapisach na 43. Maraton Warszawski. Do uruchomienia puli 1000 miejsc przyczyniły się wyniki ankiet dotyczących szczepień, które wypełnili uczestnicy wydarzenia, a także skala obowiązujących obecnie obostrzeń. 

Rejestracja zostanie wznowiona 15 lipca 2021 roku o godzinie 10:00 i potrwa do końca sierpnia lub do wyczerpania dostępnego limitu nowych miejsc.

 

W dniu 15 lipca o godzinie 10:00 wystartują zapisy uzupełniające na 43. Maraton Warszawski, w których dostępna będzie dodatkowa pula 1000 miejsc. Zapisy potrwają do 31 sierpnia lub do wyczerpania limitu dostępnych pakietów startowych.

Swojego zgłoszenia będzie można dokonać NA STRONIE REJESTRACJI. Chętni będą mogli zdecydować się na jedną z dwóch dostępnych ścieżek:

Ścieżka tradycyjna – związana z wniesieniem opłaty startowej. Cena zakupu pakietu startowego to:

 • do dnia 15 sierpnia – 200 zł
 • w dniach 16 – 31 sierpnia – 300 zł

Ścieżka charytatywna – istnieje możliwość kontynuowania rozpoczętych już zbiórek, bądź założenia nowych. Pamiętajcie, że  pakiet zapewnią sobie osoby, które zbiorą kwotę minimalną (450 zł) do 31 sierpnia lub przed wyczerpaniem puli 1 000 miejsc (wspólna pula miejsc startowych dla ścieżki tradycyjnej i charytatywnej), o ile nastąpi to wcześniej.

Pamiętajmy o dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. Logistyka imprezy została dostosowana do aktualnych obostrzeń i przewiduje różne scenariusze. Jeżeli pomimo tego, nastąpi konieczność zmniejszenia limitu uczestników, o starcie w biegu decydować będzie kolejność dokonywania pełnej rejestracji.

 

 

Wszystkie osoby z nadanym numerem startowym na 43. Maraton Warszawski otrzymały ankiety dot. szczepień. Jeśli nadal jej nie wypełniłeś/aś, prosimy o poświęcenie 1 minuty uwagi – najlepiej teraz. Ankieta dostępna jest po zalogowaniu w PANELU REJESTRACYJNYM (jeśli ankieta nie pojawia się po zalogowaniu prosimy skorzystać z innej przeglądarki internetowej).

Niezależnie od tego czy jesteście osobami zaszczepionymi czy niezaszczepionymi – każda Wasza odpowiedź pomoże nam sprawnie zorganizować bieg dla Was i innych biegaczy. Ponadto wszystkie osoby, które wypełniły ankietę będą miały możliwość wyboru fali startowej, co będzie możliwe w panelu rejestracyjnym w drugiej połowie sierpnia. Biegacze, którzy nie wypełnili ankiety zostaną przyporządkowani do tur automatycznie, bez możliwości jej zmiany.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami biegi mogą być organizowane w reżimie sanitarnym w falach do 500 osób startujących co 15 min, a do tego limitu nie wliczają się osoby zaszczepione. Start maratonu (1 fala) rozpocznie się o godz. 8:00. Rejestracja do tur zostanie uruchomiona w drugiej połowie sierpnia.

Przy podziale na fale będą obowiązywały następujące zasady:

 • osoby, które wypełnią ankietę dot. szczepień (dostępna po zalogowaniu w PANELU REJESTRACJI lub przy dokonywaniu nowego zapisu), niezależnie od tego czy są osobami zaszczepionymi czy niezaszczepionymi, będą mogły samodzielnie dokonać wyboru tury startowej (osoby niezaszczepione w limicie 500 osób na turę startową, osoby zaszczepione bez limitu miejsc w danej turze). Rejestracja do tur zostanie uruchomiona w drugiej połowie sierpnia;
 • osoby, które nie wypełniły ankiety zostaną przydzielone automatycznie do jednej z fal startowych.

 

 

Uczestników, którzy posiadają nadane numery startowe zarówno na 15. Półmaraton Warszawski i 43. Maraton Warszawski prosimy o  dokonania wyboru biegu, w którym chcą uczestniczyć. Dziękujemy za Waszą chęć startu w naszych imprezach. W tym roku możemy spotkać się na trasie tylko raz, ale wierzymy, że będzie to niezapominane spotkanie! Poniżej przedstawiamy możliwości, z których możecie skorzystać:

 • rezygnacji ze startu w 15. Półmaratonie Warszawskim można dokonać wyłącznie poprzez ankietę, dostępną po zalogowaniu w PANELU REJESTRACYJNYM (jeśli ankieta nie pojawia się po zalogowaniu prosimy skorzystać z innej przeglądarki internetowej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia. Możecie skorzystać z trzech opcji:
  • przenieść swoje zgłoszenie na przyszłoroczny 16. Półmaraton Warszawski (27 marca 2022)
  • przenieść opłatę startową na dowolny bieg w przyszłości, organizowany przez Fundację „Maraton Warszawski”
  • wystąpić o zwrot wniesionej opłaty startowej
 • aby zrezygnować ze startu z 43. Maratonu Warszawskiego należy wysłać wiadomość na adres info@maratonwarszawski.com do dnia 8 sierpnia i zadeklarować chęć skorzystania z jednej z dostępnych opcji:
  • przenieść swoje zgłoszenie na przyszłoroczny 44. Maraton Warszawski (25 września 2022)
  • przenieść opłatę startową na dowolny bieg w przyszłości, organizowany przez Fundację „Maraton Warszawski”
  • wystąpić o zwrot wniesionej opłaty startowej

 

 

Dlaczego wypełnienie ankiety jest tak ważne?

Przez wiele miesięcy pracowaliśmy nad tym, abyśmy mogli spotkać się z Wami w bezpiecznych warunkach i jak największym gronie. W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji biegów, abyśmy mogli zaplanować szczegóły organizacyjne imprezy zgodnie z przepisami, które determinują jej przeprowadzenie, potrzebujemy informacji dotyczącej Waszego statusu szczepień. Niezależnie od tego czy jesteście osobami zaszczepionymi czy niezaszczepionymi – każda Wasza odpowiedź pomoże nam sprawnie oraz bezpiecznie zorganizować bieg dla Was i innych biegaczy.

Jak mogę zrezygnować ze startu?

Jeśli z różnych powodów nie będziesz mógł/mogła pobiec z nami w nowej dacie, masz możliwość m.in. przeniesienia opłaty na kolejny rok lub dowolny organizowany przez nas bieg w przyszłości. Aby tego dokonać, musisz zalogować się na swój PROFIL NA STRONIE REJESTRACJI i przejść do zakładki „Twoje Biegi”. Na liście zgłoszeń przy maratonie kliknąć przycisk „rezygnuję ze startu”, a w nowym oknie kolejno zaakceptować zasady transferu opłaty i wybrać  jego cel.

Co, jeśli wybrałem/łam ścieżkę charytatywną #BiegamDobrze i nie zbiorę kwoty minimalnej lub limit uczestników w chwili uzbierania będzie wyczerpany?

Do momentu limitu miejsc startowych masz możliwość zrezygnowania z dalszego prowadzenia zbiórki (w PANELU REJESTRACJI) i opłacenia swojego udziału na standardowych zasadach. Środki zebrane na Twojej zbiórce są przekazywane i wspierają wybraną organizację charytatywną, niezależnie od tego, czy Twoja zbiórka zakończyła się nadaniem numeru startowego czy nie.

Gdzie będę mógł odebrać swój pakiet startowy?

Pakiety startowe będzie można odebrać w Biurze Zawodów. Lokalizacja oraz szczegóły jego funkcjonowania zostaną podane bliżej terminu imprezy. Odebranie pakietu startowego nie będzie możliwe w dniu biegu, dlatego jeśli wiesz, że nie będziesz miał/a możliwości odebrania go – istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej usługi wysyłkowego pakietu startowego. Każdy z uczestników na etapie rejestracji może wybrać wysyłkowy pakiet startowy. Do końca sierpnia można też edytować zgłoszenie i dobrać opcję wysyłki pakietu.

Jaka będzie trasa 15. Półmaratonu Warszawskiego?

Start 43. Maratonu Warszawskiego nastąpi z ul. Konwiktorskiej, meta zlokalizowana jest przy Multimedialnym Parku Fontann.
Tutaj znajdziecie MAPĘ TRASY.

Co, jeżeli będzie konieczne ograniczenie liczby miejsc startowych?

W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób, ogłosimy szczegółowe zasady przydzielania miejsc w biegu dostosowane do danej sytuacji. Pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie zapewniamy, że w przypadku ograniczenia liczby uczestników wniesione przez Was opłaty startowe nie przepadną. Osoby, które nie zakwalifikują się do startu w imprezie będą mogły skorzystać z pełnego wachlarza możliwości, w tym zwrotu pełnej opłaty startowej.