25 września 2022 / September 25th, 2022

Firma Przyjazna Bieganiu

Czym jest FIRMA PRZYJAZNA BIEGANIU?

firma-przyjazna_logo„Firma Przyjazna Bieganiu” to program, którego celem jest promocja aktywności fizycznej i dobrych praktyk w zakresie wspierania pracowników w realizacji ich sportowych pasji. Dziś już nikogo nie trzeba do tego przekonywać, że sport oddziałuje pozytywnie na wszystkie sfery naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Wiedzą o tym pracodawcy, którzy chętnie angażują się w rozmaite przedsięwzięcia o charakterze sportowym, dbając o zdrowie swoich pracowników. Program powstał z myślą o wszystkich pracodawcach. Zarówno tych dużych i średnich, jak i niewielkich.

Uznając, że wielu z Was już biega (nieważne – rekreacyjnie czy bardziej „na poważnie”), postanowiliśmy namówić Was do biegania… z nami. W tym roku, w ramach programu „Firma Przyjazna Bieganiu 2015”, zapraszamy Was do rywalizacji podczas 37. PZU Maratonu Warszawskiego oraz biegów towarzyszących, jak sztafeta maratońska, bieg na 5km i biegi dla dzieci. Od 2016 roku „zabawa” zacznie się już na całego i obejmować będzie starty we wszystkich zawodach Fundacji „Maraton Warszawski”.

Jak zdobyć biegowego GEPARDA?

Firmy biorące udział w programie będą rywalizować w trzech kategoriach: Najbardziej Rozbiegana Firma, Najszybsza Firma oraz w kategorii specjalnej Firma Przyjazna Bieganiu 2015. Firmy, których reprezentacje staną na podium, otrzymają biegowe Gepardy – nagrody będące symbolem szybkości, waleczności i determinacji, których sportowcowi nie może zabraknąć.

Najbardziej Rozbiegana Firma

Liczyć się będzie suma kilometrów przebiegniętych we wszystkich biegach organizowanych w ramach 37. PZU Maratonu Warszawskiego. Im więcej ich „uzbieracie”, tym wyżej w rankingu (wśród małych, średnich i dużych firm) się znajdziecie. Pracownicy mogą zdobywać kilometry w ramach maratonu (42,195km), sztafety maratońskiej (42,195 km do pokonania w 3-osobowej sztafecie) i Biegu na Piątkę (5km). Ale to nie wszystko – swoje punkty do wyniku całej firmowej drużyny mogą dołożyć także Wasze dzieciaki! Każde dziecko, które ukończy bieg w ramach Młodych Bohaterów Narodowego, do Waszego firmowego wyniku dołoży 5km.

Najszybsza Firma

Jeżeli Wasze przedsiębiorstwo reprezentują na zawodach prawdziwi ścigacze, będziecie mogli powalczyć w drugiej kategorii. O miejscu w klasyfikacji będą decydować:

Najszybsza firma w maratonie – w tej klasyfikacji liczyć się będzie zsumowany czas trzech najszybszych maratończyków reprezentujących firmę. Im krótszy, tym wyższe miejsce!
Najszybsza firmowa sztafeta – w tej klasyfikacji rywalizować będą sztafety wystawione przez firmy. Nie musicie zatem mieć w swoich szeregach maratończyka, by liczyć się w osiągniętych na mecie wynikach.
Klasyfikacja łączona – to klasyfikacja, gdzie liczyć się będzie czas osiągnięty przez jednego, najszybszego w danej firmie maratończyka i uczestnika Biegu na Piątkę oraz najszybszej w Waszej firmie sztafety.
Warto zatem biegać nie tylko licznie, ale i szybko!

Firma Przyjazna Bieganiu 2015

GEPARD w kategorii specjalnej – Firma Przyjazna Bieganiu 2015 – trafi do firmy, która – zdaniem powołanej w tym celu kapituły – w bieżącym roku stworzyła swoim biegającym pracownikom najlepsze warunki do rozwijania ich sportowych zainteresowań. Ogłoszenie i dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach nastąpi na scenie głównej 37. PZU Maratonu Warszawskiego.

Jak to działa?

Krok 1. Firma, która chce wziąć udział w Programie, wyznacza koordynatora. Jeżeli to Ty nim jesteś, zarejestruj firmę na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com. Po weryfikacji Twojego zgłoszenia na podany przez Ciebie adres e-mail (w ciągu 48h) przyjdzie wiadomość o przyjęciu firmy do programu.

Krok 2. Czas stworzyć firmową reprezentację. Po zalogowaniu na swoim profilu z list startowych poszczególnych biegów możesz wybrać skład swojej drużyny (pracownicy i ich dzieci). Twój panel rejestracyjny pozostaje aktywny aż do 17 września i do tego czasu będziesz mógł na bieżąco uzupełniać listę zawodników.

Krok 3. Na profilu każdego zgłoszonego do reprezentacji biegacza pojawia się prośba o zaakceptowanie zgłoszenia (informację otrzyma także e-mailem). Po potwierdzeniu – biegacz staje się oficjalnie członkiem firmowej reprezentacji.

Krok 4. Jeżeli jako pracodawca chcesz zdobyć tytuł Firma Przyjazna Bieganiu 2015, wypełnij specjalny formularz zgłoszeniowy dostępny na Twoim profilu.

Proste? Zatem…czas start!

Rejestracja firm w programie „Firma Przyjazna Bieganiu” jest bezpłatna.
Do reprezentacji Firma może dodawać tylko tych uczestników, którzy mają już nadane numery startowe (dokonali opłaty startowej).

ZGŁOŚ FIRMĘ

firma-przyjazna_2str

Patronat nad towarzyszącym 37. PZU Maratonowi Warszawskiemu Programem „Firma Przyjazna Bieganiu” objęły Konfederacja Lewiatan i program MultiSport.

Lewiatan jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Konfederacja – skupiająca obecnie ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 900 tys. osób – skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców i dba o ich wizerunek. Do jej zadań należy także monitorowanie barier dla przedsiębiorczości oraz przygotowywanie własnych ekspertyz makroekonomicznych.
Program MultiSport to największy w Polsce program sportowo-rekreacyjny dla pracowników firm. Aktualnie korzysta z niego ponad 500 000 użytkowników – pracowników międzynarodowych korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Dzięki kartom MultiSport mają oni swobodny dostęp do niemal 4000 obiektów sportowych w 650 polskich miastach.
Patronat medialny nad Programem „Firma Przyjazna Bieganiu” objął portal Odpowiedzialnybiznes.pl zajmujący się CSR. Codziennie aktualizowany stanowi źródło informacji dotyczących odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Administrowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu portal odpowiedzialnybiznes.pl zawiera kilkaset artykułów eksperckich, raportów, analiz i publikacji. Oferuje różnorodne i pogłębione spojrzenie na kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest również bazą wiedzy o polskim CSR.

fpb_pasek

 

I. CEL

1.  Wspieranie pracodawców, pracowników i ich rodzin w aktywności fizycznej poprzez aktywne uczestniczenie w imprezach biegowych organizowanych przez Fundację „Maraton Warszawski”

2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania pracowników w realizacji ich sportowych pasji.

II. ORGANIZACJA

Organizatorem Programu jest Fundacja „Maraton Warszawski”.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Pierwsza edycja programu rozpocznie się 20 lipca 2015 roku i zakończy 27 września 2015 roku.

2. Rywalizacja zawodników odbędzie się w dniach 26-27 września 2015 roku w ramach:
– 37. PZU Maratonu Warszawskiego
– Sztafety Maratońskiej (odbywającej się w ramach 37. PZU Maratonu Warszawskiego)
– Biegu na Piątkę
– biegów dziecięcych „Młodzi Bohaterowie Narodowego”

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. W Programie mogą brać udział firmy, urzędy, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne (dla uproszczenia zwane dalej firmami). Do startu w biegach firmy mogą zgłaszać osoby zatrudnione w nich na umowę o pracę oraz mające zawarte umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło) nieprzerwanie przez trzy miesiące poprzedzające miesiąc, w którym zatrudniająca je firma dokonuje rejestracji, lub z przerwami na przestrzeni sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc rejestracji oraz dzieci zatrudnionych osób.

2. W Programie udział mogą brać firmy bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników oraz formę prawną, w jakiej działają.

3. Przystąpienie do Programu polega na zarejestrowaniu firmy przez wyznaczonego przez nią koordynatora. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza na stronie www.maratonwarszawski.com/fpb. Koordynator tworzy firmową reprezentację dodając zawodników z list startowych poszczególny biegów. Na start w barwach firmy zawodnik musi wyrazić zgodę. Zawodnicy zgłaszani do firmowej reprezenacji muszą mieć nadane numery startowe.

4. Udział firmy w Programie jest bezpłatny.

V. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGACH

Zasady uczestnictwa w poszczególnych biegach określają ich regulaminy dostępne na stronie www.maratonwarszawski.com.

VI. KATEGORIE, PUNKTACJA I NAGRODY

1. Rywalizacja w ramach programu odbywa się w trzech kategoriach:

a) Kategoria „Najbardziej Rozbiegana Firma”

– O miejscu firmy w rankingu decyduje suma kilometrów przebiegniętych przez jej pracowników oraz ich dzieci w biegach odbywających się w ramach Programu. Pod uwagę brane są jedynie ukończone biegi.
Udział dziecka, które ukończyło bieg w swojej kategorii wiekowej w ramach „Młodych Bohaterów Narodowego” traktowany jest jako 5 km.

– Nagrody przyznane zostaną dla firm, których reprezentacje zajęły pierwsze trzy miejsca w następujących kategoriach: firmy małe (mniej niż 50 osób), firmy średnie (od 50 do 249 osób), firmy duże (powyżej 250 osób).

b) Kategoria „Najszybsza Firma”

Kategoria rozgrywana jest w trzech klasyfikacjach:

– Najszybsza firma w maratonie – pod uwagę brany będzie zsumowany czas trzech najszybszych reprezentujących daną firmę uczestników maratonu.
– Najszybsza firmowa sztafeta – pod uwagę brany będzie czas osiągnięty przez reprezentujące firmy sztafety.
– Kategoria łączona – pod uwagę brany będzie czas najszybszego w danej reprezentacji uczestnika maratonu i Biegu na Piątkę oraz najszybszej w danej reprezentacji sztafety.

Nagrody przyznane zostaną dla firm, których reprezentacje zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej klasyfikacji.
Warunkiem sklasyfikowania danego zawodnika jest przekroczenie przez niego linii mety.

c) Kategoria specjalna ” Firma Przyjazna Bieganiu 2015″

– Poza wymienionymi powyżej organizator przyzna tytuł Firma Przyjazna Bieganiu 2015, dla firmy, która w bieżącym roku stworzyła swoim pracownikom najlepsze warunki do rozwijania sportowych zainteresowań. Wyłoniona w tym celu kapituła oceniać będzie takie działania jak dofinansowanie startu w zawodach, objęcie pracowników specjalnym programem medycznym czy zaopatrzenie ich w stroje do biegania.

– Do konkursu firmy mogą aplikować poprzez wypełnienie formularza dostępnego w panelu rejestracyjnym.

-Do konkursu firmy mogą aplikować poprzez wypełnienie formularza dostępnego w panelu rejestracyjnym.  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 września 2015 roku

2. Ogłoszenie wyników oraz dekoracja zwycięskich firm nastąpią 27 września 2015 roku podczas 37. PZU Maratonu Warszawskiego. Wyniki opublikowane zostaną na stronie www.pzumaratonwarszawski.pl/fpb.

3. Informacja o wynikach pojawi się na stronie internetowej www.maratonwarszawski.com najpoźniej 7 dni po zakończeniu imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii i dodatkowych nagród.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora