25 września 2022 / September 25th, 2022

Regulamin wysyłki Pakietu Startowego

Regulamin wysyłki Pakietu Startowego
1. Pekao S.A. Warszawska Dycha

  1. Z możliwości wysyłki Pakietu Startowego mogą skorzystać uczestnicy 1. Pekao S.A. Warszawskiej Dychy.
  2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Parcel Polska Sp. z o.o. dhl.com/pl-pl przesyłki zawierającej Pakiet Startowy (numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę – zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego) na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
  3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
  4. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35zł (brutto) za jednego Uczestnika.
  5. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 5 września 2022 r.
  6. Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 5 września 2022 r. oraz przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Startowej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 8 września 2022 r. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.
  7. Osoby korzystające z opcji wysyłki pakietu startowego, w przypadku rezygnacji ze startu, mają możliwość przeniesienia opłaty startowej (o którym mowa w punkcie VI. 7. Regulaminu 1. Pekao S.A. Warszawskiej Dychy) najpóźniej do dnia 8 września 2022 r.
  8. Wysyłki będą realizowane na około dwa tygodnie przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 20 września 2022 r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.
  9. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.