25 września 2022 / September 25th, 2022

Medal Bridgestone Sztafety Maratońskiej

Medal otrzymają wszyscy uczestnicy sztafety. Główny motyw medalu w kolorze srebrnym stanowią kontury Warszawy wpisane w okrąg.