26 września 2021 / September 26th, 2021

Medal Bridgestone Sztafety Maratońskiej

Medal otrzymają wszyscy uczestnicy sztafety. Główny motyw medalu w kolorze srebrnym stanowią kontury Warszawy wpisane w okrąg.