26 września 2021 / September 26th, 2021

Trasa

Informacje dotyczące przebiegu trasy oraz szczegóły formuły startu zostaną podane wkrótce.